Jdi na obsah Jdi na menu
 

přihláška

PŘIHLÁŠKA

 

na letní stanový tábor Úhlavka u Stříbra

termín od 14. 8. do 21. 8. 2022

 

Hlavní vedoucí tábora : Mgr. Hana Marková

Kontakt na hlavní vedoucí: ( 608 027 810, e-mail: taboruhlavka@seznam.cz

Adresa tábora: Jméno účastníka, LDT Úhlavka u Stříbra, 4. turnus, Stříbro, okres Tachov, 349 01 

Jméno a příjmení dítěte: ..............................................................

Datum narození.............................  

Bydliště: ...................................................................................  PSČ ............

Zdravotní pojišťovna: ....................................................................  

Ošetřující lékař (jméno, adresa): ...............................................................

 

 Jméno a příjmení matky:..............................................................

e-mail: ...........................................

Bydliště: ...................................................................... telefon: 

Jméno a příjmení otce:..................................................................

e-mail: ...........................................

Bydliště: ........................................................................telefon: 

 

 V případě, že budete žádat vystavit fakturu na zaměstnavatele rodiče účastníka, uveďte fakturační údaje (název firmy, adresa, IČO, zda je to zaměstnavatel matky nebo otce, případně nutný text)

 
 

Cena tábora 4000 Kč

Částku je nutné uhradit do 30. června 2022 na účet číslo 670100-2208724824/6210 (variabilní symbol část rodného čísla dítěte před lomítkem) nebo v hotovosti přímo hlavní vedoucí.

Upozornění V případě nezaplacení do určeného termínu, považujeme přihlášku za neplatnou. Některé zdravotní pojišťovny přispívají i na tábory.

Stornovací poplatek

1000 Kč do 14 dnů před zahájením tábora, 2000 Kč v termínu kratším než 14 dnů před zahájením tábora.

V případě závažného porušení táborového řádu může být účastník tábora na základě rozhodnutí vedení tábora vyloučen, v takovém případě hradí  rodiče účastníka, nebo jeho zákonný zástupce veškeré náklady s ukončením pobytu spojené. Provozovatel nevrací alikvotní část účastnického poplatku.

 Bez podpisu rodičů je přihláška neplatná!

 

Podpis rodičů : .............................................................  Datum: .......................